Uslovi korišćenja PROGRAMARKO platforme

Na snazi od 01.06.2021. godine.

Hvala Vam što koristite PROGRAMARKO platformu. PROGRAMARKO proizvode i usluge pruža udruženje za informatičku edukaciju dece i omladine „Programarko“, Olge Petrov 36, Novi Sad, matični broj: 28324278, PIB: 112506470 ( u daljem tekstu: PROGRAMARKO). PROGRAMARKO usluge obuhvataju online kurseve. 

Ovi uslovi korišćenja („Uslovi“) regulišu Vaš način korišćenja veb lokacija, aplikacija i drugih proizvoda i usluga PROGRAMARKO („Usluge“).

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove Uslove i kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja. Korišćenjem naših Usluga prihvatate uslove korišćenja i obavezujete se na poštovanje, uključujući i smernice navedene u ovim Uslovima.

Ko može da koristi naše usluge?

Naše usluge možete koristiti samo ako možete sklopiti obavezujući ugovor sa nama i samo u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima. Kada kreirate svoj PROGRAMARKO nalog, morate nam pružiti tačne i potpune informacije, a vi pristajete da ažuriramo vaše podatke kako bi bili tačni i potpuni.

Svaka upotreba ili pristup bilo koga mlađeg od 15 godina je dozvoljena uz saglasnost roditelja. Prilikom kreiranja naloga roditelj daje saglasnost izborom da se slaže sa uslovima korišćenja PROGRAMARKO platforme. PROGRAMARKO nije odgovoran za proveru autentičnosti saglasnoti roditelja. Ugovor zaključujemo u elektronskom obliku u skladu sa važećim Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije, na srpskom jeziku. Nakon prihvata ponude (prijave) potvrdićemo prijem elektronske poruke koja sadrži ponudu/prihvat ponude za zaključenje ugovora. Ukoliko ne realizujete uplatu u roku 2 dana do početka kursa, smatraćemo da ste odustali od ugovora. Rok od 14 dana za odustanak od ugovora i povrat novca u ovom slučaju računa se od trenutka prijave na kurs.

Način plaćanja

Plaćanje možete izvršiti uplatom na tekući račun na osnovu dostavljenih instrukcija za plaćanje opisanim u detaljima kursa koji upisuješ.

Naša licenca za vas

U skladu sa ovim Uslovima i našim politikama, dajemo Vam ograničenu, ličnu, neekskluzivnu, neprenosivu i opozivnu licencu za korišćenje naše usluge za koju ste zaključili ugovor. Možete preuzeti sadržaj iz naših Usluga samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, osim ako ne dobijete pismeno odobrenje PROGRAMARKO administratora, da na drugi način koristite sadržaj. Takođe, saglasni ste da ćete kreirati, pristupati i koristiti samo jedan korisnički nalog, osim ako PROGRAMARKO administrator, izričito ne dozvoli drugačije, i nećete deliti sa bilo kojim trećim licima pristup ili pristup informacijama za svoj nalog.

Korišćenje naših Usluga ne daje Vam pravo na prava intelektualne svojine na našim Uslugama ili na sadržaj kojem pristupate.

PROGRAMARKO nudi kurseve i druge ponude („Ponude sadržaja“) sa univerziteta i drugih pružaoca obuka („Dobavljači sadržaja ili Partneri“). Iako želimo da pružimo najkvalitetniju Uslugu, od strane Partnera mogu se desiti neočekivani događaji. PROGRAMARKO zadržava pravo da otkaže, prekine ili izmeni bilo koju sadržajnu ponudu. PROGRAMARKO nema obavezu da ponuda sadržaja bude priznata od strane bilo koje obrazovne institucije ili organizacije za akreditaciju.

Povratna informacija

Pozdravljamo vaše sugestije, ideje, komentare i druge povratne informacije u vezi sa Uslugama („Povratne informacije“). Podnošenjem bilo koje povratne informacije dajete nam pravo da koristimo povratnu informaciju bez ikakvih ograničenja ili bilo kakve nadoknade za Vas. Prihvatajući Vaše povratne informacije, PROGRAMARKO se ne odriče bilo kakvih prava na korišćenje sličnih ili srodnih povratnih informacija koje su prethodno poznate kompaniji PROGRAMARKO, a koje su razvili njeni zaposleni ili ugovarači ili dobijene iz drugih izvora.

Autorska prava

PROGRAMARKO poštuje prava intelektualnog vlasništva naših korisnika, dobavljača sadržaja i trećih lica i očekuje da ćete Vi učiniti isto kada koriste Usluge. Usvojili smo i sproveli politiku autorskog prava i zaštitnih znakova u skladu sa važećim zakonom. Dizajn, logo i drugi vizuelni sadržaj na platformi isklučivo je vlasništvo PROGRAMARKO (ili Partnera) i najstrože zabranjeno kopiranje ili korišćenje sadržaja u komercijalne i privatne svrhe bez pisanog odobrenja PROGRAMARKO.

Ako posumnjate da materijali na PROGRAMARKO platformi krši Vaša autorska prava, možete dostaviti obaveštenje sa zahtevom da se materijal ukloni ili pristup njemu blokira. Obaveštenje mora da bude potkrepljeno dokazima i potpisano od strane imaoca autorskog prava ili ovlašćenog lica.

Revizija uslova korišćenja

Svaka revizija Uslova stupa na snagu odmah po objavljivanju. Usled bilo kakve značajne izmene Uslova, obavestićemo vas o takvim promenama, putem banera na veb lokaciji i sličnih metoda. U svakom slučaju, vaša kontinuirana upotreba Usluga nakon objavljivanja takvih promena, sa ili bez obaveštenja, predstavlja obavezujuće prihvatanje revidiranih Uslova.

Pravila korišćenja

Mi snažno verujemo u očuvanje slobode govora i izražavanja, i želimo da korisnici na PROGRAMARKO platformi budu slobodni da izraze svoje mišljenje. Napravili smo ova pravila korišćenja da bismo osigurali da razumete način korišćenja naših Usluga. Možemo ukloniti ili urediti neprimereni sadržaj ili aktivnosti koje identifikujemo. Zabranjeno Vam je da na PROGRAMARKO platformi delite sadržaj koji: (a) Sadrži ilegalni sadržaj ili promoviše ilegalne aktivnosti. (b) Sadrži verodostojne pretnje ili nasilje (c) Uznemirava druge. Ohrabrujemo komentare o ljudima i stvarima od javnog interesa, ali uvredljiv ili na drugi način neprikladan sadržaj usmeren prema privatnim osobama nije dozvoljen. (d) Krši intelektualnu svojinu, privatnost ili druga prava.

Ne delite sadržaj koji nemate pravo da delite

Takođe Vam nije dozvoljeno da svojim postupcima kršite zakone ili ugovorne obaveza ili etičke obaveze. Nije Vam dozvoljeno da (a) Podelite svoju lozinku odnosno omogućite drugom licu da pristupi vašem nalogu. (b) Pokušate pristup nalogu drugog korisnika. (c) Reprodukujte, prenesite, prodajte, preprodajte ili na neki drugi način zloupotrebite bilo koji sadržaj iz naših Usluga, osim ukoliko Vam to posebno nije dozvoljeno. (d) Koristite naše usluge ili bilo koju funkciju platforme PROGRAMARKO za bilo šta drugo osim za pohađanje kurseva na mreži. (i) Lažno se predstavljajte (j) Ohrabrite ili pomognete bilo kome da uradi bilo šta od ove liste.

Pravo na odustanak i pravila povraćaja novca

Za detalje o našim rokovima i pravilima povrata, molimo pogledajte dole navedene informacije. Molimo vas imajte na umu da povrede naših Uslova i etičkog kodeksa tretiramo veoma ozbiljno i nemamo obavezu da nudimo povraćaj korisnicima koji krše ove uslove, čak i ako su njihovi zahtevi podneti u predviđenom roku za povraćaj novca. Da biste izbegli da Vam se Usluga naplati tokom besplatne probne promocije, ukoliko ista postoji, morate otkazati pretplatu pre nego što se završi besplatni probni period.

Ako odustanete od uplaćenog kursa, PROGRAMARKO će Vam ponuditi zamenu za drugi kurs ili kompletan povraćaj novca najkasnije u roku od 14 dana nakon uplate. Obaveštenje o odustanku od uplaćenog kursa u obavezi ste da dostavite na mail: programarko@gmail.com  sa obaveznim navođenjem ličnih podataka korisnika kursa i imena kursa od kojeg se odustaje. (Registracionog broja). Ako ste u roku od 14 dana od uplate dobili celokupan sadržaj predmetnog kursa ili stekli sertifikat ne ispunjavate uslove za povraćaj novca, odnosno odustanak od ugovora. Ako ste u roku od 14 dana od uplate pristupili do 30% sadržaja kursa, zadržavate pravo na odustanak od ugovora i povrat novca, ako ste pristupili više od 30% sadržaja kursa ili je prošlo više od 14 dana od pristupa kursu, gubite pravo na povrat novca.

Reklamacija

Ako smatrate da pružena Usluga nije u skladu sa ponudom koju ste prihvatili, ili smatrate da cena usluge nije pravilno obračunata ili ima druge nedostatke, možete uputiti reklamaciju na mail programarko@gmail.com. Na uloženu reklamaciju odgovorićemo Vam u roku od najviše 8 dana od dana prijema reklamacije. Mail kojim upućujete reklamaciju obavezno mora da sadrži naznaku Reklamacija.

Etički kodeks

Svi polaznici kursa koji učestvuju u nastavi moraju se pridržavati etičkog kodeksa kako sledi:

Politika privatnosti na internetu

Predmet i područje primene

Politika privatnosti na internetu sadrži informacije koje su potrebne da se dostave licu na koje se obrada ličnih podataka odnosi, uglavnom za obradu preko veb sajta programarko.com koji je u vlasništvu udruženja za informatičku edukaciju dece i omladine „Programarko“, Olge Petrov 36, Novi Sad, matični broj: 28324278, PIB: 112506470.

Korišćena dokumenta

Postupak

Politika privatnosti govori o informacijama koje prikupljamo od Vas kada koristite veb sajt programarko.com. Prikupljajući ove informacije, mi postupamo kao rukovodilac obrade ličnih podataka i po zakonu smo dužni da Vam pružimo informacije o nama, zašto i kako koristimo Vaše podatke i o pravima koja imate u cilju zaštite ličnih podataka.

Ko smo mi?

Mi smo udruženja za informatičku edukaciju dece i omladine „Programarko“, sa sedištem na adresi Olge Petrov 36/58, Novi Sad, matični broj: 28324278, PIB:112506470, E-pošta: programarko@gmail.com ( U daljem tekstu: Programarko) vlasnik koji deluje u ime i za svoj brend prograMarko.

Kako koristimo Vaše podatke?

Kada posetite naš veb sajt, mi i treće strane koristimo brojne kolačiće kako bismo omogućili da veb sajt funkcioniše. Takođe na ovaj način prikupljamo korisne informacije o posetiocima kako bismo Vaše korisničko iskustvo učinili boljim. Neki kolačići koje koristimo su neophodni za funkcioniranje našeg veb sajta, te za iste ne tražimo Vašu saglasnost, dok za ostale tražimo

Kolačići su prikazani u nastavku:

KOLAČIĆNAMENADODATNA INFORMACIJE
PHPSESSIDPHP sesijaNeophodno za funkcionisanje softvera
PopupPamćenje prikaza popup obaveštenjaKoriste se za proveru da li je potrebno prikazati info popup kod prvog dolaska na sajt
Google, adthisStatistike poseteSkupljanje anonimnih podataka za potrebe agregiranih izveštaja

Prilikom svakog pristupa na sajtovima se beleže podaci o IP adresi, stranici kojoj je pristupljeno, datumu i vremenu pristupa. Ovi podaci su anonimizirani, čuvaju se 30 dana i služe za eventualne dijagnostike.

Kada se registrujete kao korisnik tražimo od Vas lično ime, godine starosti, kontakt telefon i adresu e – pošte. Ove podatke koristimo da bismo Vam omogućili pristup kursu, dostavljanje newslettera od prograMarka, kurseva i drugih relevantnih obaveštenja.

Kada pošaljete upit putem našeg veb sajta a niste registrovan korisnik, tražimo od Vas lično ime i adresu e-pošte. Ove podatke koristimo da bismo odgovorili na Vaš upit i pružili Vam sve tražene informacije o predmetu vašeg upita. Prilikom kreiranja naloga roditelj daje saglasnost izborom da se slaže sa pravilima privatnosti PROGRAMARKO platforme. 

Podatke čuvamo 10 godina.

Vaša prava na zaštitu Vaših podataka o ličnosti

Prema Opštoj regulativi o zaštiti podataka o ličnosti EU (GDPR) i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, imate pravo da nas pitate koje podatke imamo o Vama, a možete da tražite i da ih ispravimo ako su netačni.

Ako smo zatražili Vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, možete je povući u bilo kojem trenutku.

Ako obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu Vaše saglasnosti ili da bismo ispunili ugovornu obavezu, možete nam tražiti da Vam dostavimo kopiju podataka u čitljivom formatu, kako biste imali uvid u iste.

Ako obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu Vaše saglasnosti, možete zatražiti brisanje Vaših podataka.

Imate pravo ograničenja, odnosno slobodu da tražite od nas da prestanemo da koristimo Vaše podatke.

Da biste podneli zahtev u vezi sa Vašim ličnim podacima putem e-pošte, pišite na mail programarko@gmail.com.

Vaše pravo na žalbu

Ako imate pritužbu na našu obradu Vaših podataka, zamolili bismo Vas da se prvo obratite nama direktno, kako bismo mogli da rešimo Vašu žalbu na mail: programarko@gmail.com sa naznakom pritužba.

Možete se obratiti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti putem internet stranice stranice www.poverenik.rs ili pisati na office@poverenik.rs.

Ažuriranje politike privatnosti

Mi redovno preispitujemo i, ako je potrebno, ažuriramo ovu politiku privatnosti u skladu Zakonskom regulativom i našim standardima poslovanja. 

Ako želimo da iskoristimo Vaše lične podatke na način koji prethodno nismo identifikovali, obratićemo Vam se kako bismo Vam pružili informacije o tome i, ako je potrebno, zatražili Vašu saglasnost. 

Takođe, bićete obavešteni u slučaju narušavanja bezbednosti Vaših ličnih podataka.

Ažuriraćemo broj verzije i datum ovog dokumenta svaki put kada dođe do njegove izmene.

Kursevi